top of page

Acerca de

Tietosuojaseloste

Nikko Visual - Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Nimi: Nikko Visual Oy

Y-tunnus: 3314450-2

Osoite: Propsikatu 5

Postinumero: 60220

Postitoimipaikka: Seinäjoki

Puhelinnumero: 050 3248 332

Sähköpostiosoite: sarianne@nikkovisual.com

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla: sarianne@nikkovisual.com

2. Rekisterin nimi
Nikko Visual asiakasrekisteri

3. Henkilö- ja yritystietojen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilö- ja yritystietoja käytetään:

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen

 • Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin

 • Nikko Visualin toiminnan ja palveluiden kehittämiseen

 • Asiakaskokemuksen parantamiseen

 • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin

 • Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen

 • Väärinkäytösten estämiseen

 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Nikko Visualin väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

 • Nimi

 • Osoite

 • Sähköpostiosoite

 • Matkapuhelinnumero

 • Yritys

 • Yrityksen Y-tunnus

 • Yrityksen osoitetiedot

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan antama lupa lähettää markkinointiviestintää.

5. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa tai kunnes henkilö käyttää markkinointisähköpostissamme olevaa OPT out -linkkiä tai muutoin ilmoittaa haluavansa poistaa tietonsa rekisteristä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä

 • asiakkaalta itseltään yhteydenottolomakkeen kautta

 • B2B-puolella myös ostetuista rekistereistä sekä yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan yrityksen käytössä, paitsi käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole yrityksen tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

8. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivumme toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.

9. Rekisterin suojaus

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

10. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: sarianne@nikkovisual.com

 • Tarkastusoikeus: Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

 • Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

 • Vastustamisoikeus: Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

 • Suoramarkkinointikielto: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

 • Poisto-oikeus: Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

 • Suostumuksen peruuttaminen: Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

12. Selosteen muuttaminen

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä selostetta.

bottom of page